Dr. Nguyễn Đức Minh

Nụ cười của bạn - Trách nhiệm của chúng tôi

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Master Clinician Program

Master degree of implant dentistry

Member of ICOI

KINH NGHIỆM

Hơn 20 năm kinh nghiệm 

Implant

Nha khoa tổng quát

CHUYÊN MÔN

Chỉnh nha
Cắm ghép Implant