Dr. Nguyễn Công Phương

“Light, accurate, painless”

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Current Trends in Implant Prosthodontics from Harvard School of Dental Medicine

KINH NGHIỆM

22 năm kinh nghiệm 

CHUYÊN MÔN

Chỉnh nha
Cắm ghép Implant