Dr. Đào Đức Linh

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM

15 năm kinh nghiệm 

CHUYÊN MÔN

Răng sứ/ Cầu răng
Chỉnh nha