Dr. Trần Văn Vui

“New generation - International standard dental center”

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Certificate of Implantology - Oral Rehabilitation (New York University College of Dentistry - November 2010);

Certificate of Lingual Orthodontist (Chois Lingual Bracket System - November 2016)

KINH NGHIỆM

18 năm kinh nghiệm 

CHUYÊN MÔN

Chỉnh nha
Cắm ghép Implant