Thẩm mỹ Nha khoa Mỹ Nha hướng tới một trung tâm nha khoa hiện đại đem lại những dịch vụ tốt nhất cho mọi đối tượng

Trưởng nha: Phan Thị Bảy

Năm kinh nghiệm: 20 năm

Bằng cấp nổi bật: New York University College of Dentistry; Universite Bordeaux 2 Diplôme Interuniversitaire