Chúng tôi tin rằng chăm sóc tuyệt vời trong nha khoa bắt đầu với cuộc họp với một bệnh nhân, sau đó vượt quá sự mong đợi của bệnh nhân đó. Chúng tôi mong muốn cung cấp một dịch vụ hoàn toàn được cá nhân hóa trong một môi trường thoải mái và căng thẳng, sử dụng các thiết bị, vật liệu và kỹ thuật tiên tiến nhất.

Bác sĩ trưởng: Nguyễn Ngọc Thưởng

Số năm kinh nghiệm: 20 năm

Bằng cấp nổi bật: Chứng chỉ Implant của học viện ITI Thụy Sĩ, chứng chỉ chỉnh nha POS của Mỹ