Với phương châm “nhẹ nhàng, chính xác, không đau”, chúng tôi luôn đảm bảo làm hài lòng những bệnh nhân khó tính nhất.

Trưởng nha: Nguyễn Công Phương

Năm kinh nghiệm: 22 năm

Bằng cấp nổi bật: Current Trends in Implant Prosthodontics của Harvard School of Dental Medine.