Nha khoa Starlight được thành lập vào năm 1996. Chúng tôi cam kết cao nhất đối với tất cả các dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bệnh nhân có thể giúp họ đạt được sức khỏe răng miệng tốt nhất phù hợp với nhu cầu của họ bằng sự tin cậy. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ và điều trị nha khoa như Nha khoa tổng quát, Nha khoa trẻ em, Chỉnh nha, Nha khoa thẩm mỹ, Cấy ghép phẫu thuật và du lịch Nha khoa chất lượng cao.

Bác sĩ Trưởng: Philippe Guettier

Năm kinh nghiệm: 28 năm

Bằng cấp nổi bật: DDS Paris 1988 Postgraduate Endodontics & Periodontics