Bác Sĩ Trưởng Của Nha Khoa Dr. Tooth

Slogan:

Đánh thức nụ cười của bạn – Awake your smile

Education:

Doctor of Dental Surgery