Bác Sĩ Trưởng Của Nha Khoa BF

Châm ngôn:

Chăm sóc bệnh nhân bằng sự tận tâm và chất lượng.

Học vấn:

Esthetic & Functional Harmony of Complete Denture.