Bác Sĩ Trưởng Của Nha Khoa Beauty

Châm ngôn:

Điều trị bằng cả trái tim.

Khách hàng là bạn, khách hàng là người thân.

Học vấn:

Bằng Thạc sỹ.

Chứng chỉ cấy ghép Implant quốc tế ICOI.

Chứng chỉ chuyên gia nắn chỉnh răng invisalign quôc tế.

Chứng nhận phục hình răng sứ thẩm mỹ, mặt dán sứ Veneer.

Chứng chỉ thiết kế nụ cười DSD cho mặt dán sứ Veneer.

Kinh nghiệm:

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành; Chuyên gia thiết kế nụ cười quốc tế (DSD) cho mặt dán sứ Veneer và răng sứ thẩm mỹ.

Chuyên gia phục hình răng sứ thẩm mỹ, mặt dán sứ Veneer.

Giảng viên nắn chỉnh răng, khoa nắn chỉnh răng, Đại học kinh doanh và công nghệ Thành viên hiệp hội nha khoa thẩm mỹ Singapore (ADSS).