Bác Sĩ Trưởng Của Nha Khoa Hoàn My 2

Châm ngôn:

Sự hài lòng của bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi.

Học vấn:

Bằng chuyên khoa cấp 2 Răng Hàm Mặt. Chứng chỉ cắm ghép Implant nha khoa. Chứng chỉ hình ảnh học ( X- Quang) Răng hàm mặt.

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành. Thành viên: Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam