Dr. Kim Jun Hyung

Chăm sóc bệnh nhân bằng sự tận tâm và chất lượng.

education

Esthetic & Functional Harmony of Complete Denture

experience

11 years

specialities

Implant