Nhổ răng là kỹ thuật nha khoa được áp dụng để loại bỏ răng khỏi hàm trong trường hợp răng hư, sâu, viêm tủy, răng mọc bất thường, bị gãy vỡ nặng… không thể phục hồi. Có hai phương pháp chính: nhổ răng và nhổ răng tiểu phẫu. Nhổ răng đơn giản thường được áp dụng cho răng đã mọc hoàn toàn, với giá dịch vụ thường từ 300.000VNĐ, còn nhổ răng tiểu phẫu thường được áp dụng cho răng khôn với giá có thể cao hơn chút đỉnh.